Be the Stentor

WINDOW RESIZER

Rozšíření Chrome pro emulovalování různých rozlišení obrazovky.

Můžete nastavit šířku/výšku, polohu okna. Volit dle zařízení (telefon, tablet, notebook, desktop) a dokonce aplikovat rozměry jen na výřez.

WAPPALYZER – TECHNOLOGY PROFILER

Identifikujte webové technologie.

Detekuje více než tisíc technologií v desítkách kategorií jako jsou programovací jazyky, analytika, marketingové nástroje, platební procesory, CRM, CDN a další.

CSSVIEWER

Jednoduchý prohlížeč vlastností CSS, který původně vytvořil Nicolas Huon jako doplněk FireFox (2006-2008).

Zdrojový kód lze nalézt na GitHubu https://github.com/miled/cssviewer

FAKE FILLER

Vyplní formuláře na stránce náhodně generovanými daty.

Eliminuje potřebu ručního zadávání hodnot do polí.

WHATFONT

Nejjednodušší způsob jak identifikovat písma na webových stránkách.

Detekuje používané služby. Podporuje Typekit a Google Font API.

LOREM IPSUM GENERATOR

Generátor Lorem Ipsum rychle dodá výchozí text.

1-5 odstavců s 1-20 větami na odstavec.

ACTITIME TIME TRACKING & PROJECT MANAGEMENT

Nástroj pro měření času a správu rozsahu, který poskytuje pohodlný způsob, jak sledovat pracovní dobu, řídit rozsah projektu a spouštět podrobné zprávy o shromážděných datech za účelem analýzy.

TINEYE REVERSE IMAGE SEARCH

Oficiální rozšíření TinEye Chrome. Vyhledá původ obrázku, použítí, nebo verze v lepším rozlišení.

GOFULLPAGE – FULL PAGE SCREEN CAPTURE

Snímek obrazovky celého aktuálního okna prohlížeče včetně všech prvků.

Lze stáhnout jako obrázek, PDF nebo jej jen přetáhnout na plochu.

WEB DEVELOPER CHECKLIST

Analyzuje webovou stránku z hlediska osvědčených postupů. Pomáhá snadno objevit problémové oblasti.

ENHANCED GITHUB

Rozšíření, které poskytuje užitečné funkce pro GitHub. Zobrazuje velikost repozitáře, každého souboru, odkaz ke stažení a možnost kopírování obsahu.

INITAB

Nahrazuje novou kartu prohlížeče Chrome panelem užitečných nástrojů, které usnadní práci programátora. Přehled o aktivitě GitHub/GitLab Issue, Stack Overflow atd.

DAILY.DEV | THE HOMEPAGE DEVELOPERS DESERVE

V nové kartě feed přizpůsobených vývojářských novinek. Obsah z +400 zdrojů.

ONETAB

Ušetříte až 95 % paměti a snížíte objem nepoužívaných karet. Kdykoli se vám bude zdát, že máte příliš mnoho karet, můžete kliknutím na ikonu OneTab všechny karty převést na seznam.

COLORPICK EYEDROPPER

Rychle identifikuje barvu na jakékoli webové stránce, lze zoomovat až na 1 pixel.

Share This